HOME

Hiroshima

Glossary

1-10 of 20

 • Irakuan
  • Soba
  • Higashi-ku, Hiroshima
  • one star
  • Quiet comfortable
 • Kiko Teuchisoba Yukian
  • Soba
  • Naka-ku, Hiroshima
  • Bib Gourmand
  • Quiet comfortable
 • Sobakiri Gin
  • Soba
  • Minami-ku, Hiroshima
  •  
  • Quiet comfortable (more pleasant if in red)
 • Tatsukichi
  • Soba
  • Naka-ku, Hiroshima
  • Bib Gourmand
  • Quiet comfortable
 • Sobakiri Ashagi
  • Soba
  • Asaminami-ku, Hiroshima
  •  
  • Quiet comfortable (more pleasant if in red)
 • Edosoba Yusan
  • Soba
  • Takehara, Takehara, Aki
  • Bib Gourmand
  • Simple (more pleasant if in red)
 • Sobadokoro Hanaya
  • Soba
  • Hatsukaichi, Hatsukaichi, Aki
  • Bib Gourmand
  • Quiet comfortable
 • Ishibikisoba Gengoro
  • Soba
  • Kurose, Higashihiroshima, Aki
  •  
  • Quiet comfortable
 • Sosoan
  • Soba
  • Fukutomicho, Higashihiroshima, Aki
  •  
  • Quiet comfortable
 • Teuchisoba Kobori
  • Soba
  • Toyohira, Kitahiroshimacho, Geihoku
  •  
  • Comfortable

1-10 of 20

Top of page